داوران

  

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سید محمد رضی آصف آگاه هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق
امین امیرحسینی فقه الأسرة، فقه القضاء و الشهادات، فقه المعاملات، فقه النوادر(مستحدثات) شهید بهشتی ره
منصور امیرزاده جیرکلی فقه المعاملات استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت‌حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت‌حیدریه، ایران
محمد رسول آهنگران عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
داریوش بخردیان عضو هیأت علمی
محمد جعفری هرندی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی(ره)شهرری
سید حامد حسین حسینی جامع الفقهیه عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلائی فقه الجزاء دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران و استاد دانشگاه طبری
مهدی خاقانی اصفهانی فقه الجزاء استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران
حسن خدابخشی حوزوی
علی دادمهر استادیار گروه حقوق،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران و (مدیر داخلی فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد بناب)
سارا داوردوست فقه المعاملات
طاها زرگریان جامع الفقهیه هیئت علمی داننشگاه آیت الله بروجردی
محمد حسن سیادت جامع الفقهیه استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی ره
سیدمصطفی سهرابی فقه الجزاء دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
ناصر عاشوری جامع الفقهیه دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج
ابراهیم علی عسگری فقه الجزاء دانش آموخته دکترای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه
محمد حسن فاطمی نیا جامع الفقهیه استاد سطح عالی فقه و اصول
نوید فتح اللهی فقه الجزاء، فقه السیاسة و الحکومة نائب رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در استان لرستان و دانشجوی دکتری حقوق عمومی واحد علوم تحقیقات(قشم)
علیرضا فجری محقق رسمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق
آزاد فلاحی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز،کردستان، ایران
حسین قربانیان فقه المعاملات گروه حقوق؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، عضو هیات علمی
حسین قلجی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
مسلم محمدیان فقه الجزاء رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در استان لرستان
سید مهدی میرداداشی مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
محمدعلی معیّرمحمدی عضو گره فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت
محمد امین ملکی جامع الفقهیه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران
رسول نادری جامع الفقهیه محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
عبدالرزاق موسی نتاج جامع الفقهیه دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
رحمان ولی زاده عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی
محمدمهدی ولی زاده جامع الفقهیه استاد فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی