فراخوان ارسال مقاله

نشریه مبانی فقهی حقوق اسلامی از کلیه اساتید، پژوهشگران و فارق التحصیلان دانشگاهی و حوزوی دعوت می نمایند که مقالات خود را به این نشریه که دارای سابقه ای طولانی در حوزه بنیادین فقه اسلامی می باشد، ارسال فرمایند و از امتیازات ذیل بهرهمند شوند:

1- کسب حداقل امتیاز 2 نمره برای دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی که قصد دفاع یا پیش دفاع از رساله خود را دارند از حداقل 5 نمره که با توجه به رتبه «A» و نمره 88 نشریه در آخرین ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد این امتیاز قانوناً و مطابق بخشنامه دفاع از رساله های دکتری به دانشجویان دکتری می بایست تعلق گیرد.

2- داشتن امتیاز یک مقاله کامل پژوهشی برای اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به امتیاز نشریه در فوق.

3- بررسی و پاسخ زودهنگام در خصوص مقالاتی که نویسنده آنها درخواست خود را به هنگام ارسال مقاله در بخش چک لیستها با انتخاب گزینه مورد نظر، تیک و علامت گذاری نماید و همچنین نسبت به مقالاتی که مطابق نظر دبیر تخصصی از نظر محتوایی و ساختاری باارزش تشخیص داده شوند به داوری زودهنگام اختصاص و خارج از نوبت رسیدگی می شوند.

4- استفاده از نویسندگان مقالات برتر و پذیرفته شده در صورت تمایل و درخواست نویسندگان، به تشخیص هیئت سردبیری به عنوان داور در نشریه و ارائه گواهی همکاری و ثبت نام ایشان جهت داوری در بخش اسامی داوران جهت ارتقای رزومه حرفه ای و علمی خود.

به اطلاع پژوهشگران محترم می رسد بعضی مقالاتی که در حوزه بنیادین مسائل فقهی باشند و توسط داوران پذیرفته شوند و از امتیاز مطلوبی در ارزیابی مقالات برخوردار باشند، به تشخیص هیئت سردبیری نشریه، از پرداخت هزینه چاپ مقاله معاف خواهند شد.

قابل ذکر است که نشریه در حال بستر سازی جهت أخذ نمایه ISC و قرار گرفتن در ارزیابی نشریات وزارت علوم یا حوزه عملیه می باشد.