اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله:

سیاست های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که  نشریات دانشگاه آزاد به آنها متعهد هستند. همچنین اداره انتشارات دانشگاه  نظارت کامل بر تمامی مقالات منتشره نشریات این دانشگاه داشته و تمامی نشریات ملزم به رعایت اصول اخلاقی کمیته نشر بین المللی و سیاست های مورد نظر دانشگاه در این خصوص هستند. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

اصول مربوط به نویسندگان محترم

1-نویسندگان، داوران، اعضای هیئت ­تحریریه و سردبیران نشریات موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت­های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقالات و تصمیم­گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط اعضای هیئت­تحریریه و سردبیر به ­منزله دانستن و تبعیت از این حقوق می­باشد و در صورت احراز عدم پایبندیِ هر یک از این افراد به این اصول و مسئولیت­ها، نشریات هرگونه اقدام قانونی را حق خود می­دانند.

2-مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.

3-مقالات ارائه شده بایستی پژوهش اصیل (OriginalResearch)نویسنده/نویسندگان مقاله باشد. دقت در پژوهش، گزارش صحیح داده­ها و ذکر منابعِ در بردارندۀ تحقیقات سایر افراد، در مقاله الزامی است.

4-مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی‌به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این فصلنامه از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمائید در غیر این صورت ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی ممانعت بعمل خواهد آمد).

5-فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­­های دریافتی آزاد است.

 اصول مربوط به داوران محترم

 1- داوران انتخاب شده می باید بعد از بررسی اولیّه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

 الف) عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

 ب) داوری همراه با تأخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

 2- داوری مقالات می­باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه­ای، شخصی، نژادی، مذهبی و... در داوری مقالات خودداری کند.

 3- توجه به منابعِ استفاده­شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیّۀ تحقیقات، موضوعات و نقل قول­هایی که در مقاله استفاده شده‌است می باید با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

 4- داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسّسات و شرکت­های خاصی به وسیلۀ آن حاصل می­شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود، نمی­باید برای داوری قبول کنند.