اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 745
تعداد پذیرش 159
تعداد عدم پذیرش 268

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 305
تعداد مشاهده مقاله 384248
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 286630
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 91 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 150 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
درصد پذیرش 21 %