دوره و شماره: دوره 12، 2(24پاییز و زمستان 1398) - شماره پیاپی 24، اسفند 1398، صفحه 1-210 
بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی

صفحه 9-40

حسن خدابخشی؛ سیدمحمدرضا آیتی؛ اصغر عربیان


تأثیر تغییر جنسیت در مسئولیت کیفری پرداخت‌کنندگان دیه

صفحه 97-118

صالح غفاری چراتی؛ سید ابراهیم قدسی؛ امین رادمان؛ میلاد شیخ الاسلامی


بررسی قاعده‌ی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار

صفحه 119-139

محمدجواد قائمی؛ محمد صادق فاضل؛ رحمان ولی زاده


پژوهشی پیرامون حکم اخذ اجرت‌المثل توسط وصی با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)

صفحه 173-191

سید محمد تقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری؛ فاطمه نجیب زاده