دوره و شماره: دوره 9، 2 (18پاییز و زمستان 1395) - شماره پیاپی 18، بهمن 1395 
تحولات و نوآوری‌های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد مهریه

صفحه 57-69

محمدرضا عباسی فرد؛ بهزاد آهنگری؛ حسن پاشازاده؛ هادی بهزادی


تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی

صفحه 71-92

محمدتقی علوی؛ بهزاد فرجام؛ مهرداد شکرانی


واکاوی فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان

صفحه 93-119

احسان علی اکبری بابوکانی؛ وحید مقدم؛ رضا عباسپور


سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن

صفحه 121-144

محمد فتح اله زاده؛ سید محمدرضا آیتی


بررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا

صفحه 145-169

مریم نقدی دورباطی؛ احمد عابدینی نجف آبادی؛ جواد پنجه پور