ربا در وا مهای دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری،گروه فقه و حقوق، تهران، ایران

چکیده

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های
حقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آن
جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است.
افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حساب
می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و از
این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usury in State Loans

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafari Harandi
چکیده [English]

The usury is prohibited in Islam. This prohibition be aimed at of
real persons; because they have not any religious obligation;
therefore the prohibition and obligation do not aim at them and
because of the government is a legal person its bargains topically
are out of prohibition of usury and in addition the government
property including cash belongs to the people and considers as
common property and when the government loans it to the people in
fact loans peoples property to themselves and therefore if it takes
any gain there is not any problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • usury
  • legal
  • personality
  • government
  • Obligation
  • Decision
  • Right