دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر مردم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1400

10.30495/jijl.2022.64144.1494

مهدی منتظر قائم


چگونگی جبران ضررناشی از اجرای اصول عملیه در حقوق اشخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.30495/jijl.2022.64634.1502

زهرا کتابی؛ محمد جعفری هرندی(نویسنده مسئول)


مبانی فقهی آئین دادرسی کیفری در مرحله تحقیق و تعقیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.30495/jijl.2022.69314.1584

ناهید احمدیان؛ محمد جعفری هرندی؛ طیبه عارف نیا


نقد قانون دیوان عدالت اداری بر مبنای اخلاق اسلامی و اصول دادرسی منصفانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.30495/jijl.2022.67991.1552

نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سلارزایی؛ محسن کرد تمینی


نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از " بزهکاری زنان"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.30495/jijl.2022.68396.1556

سیدمصطفی سهرابی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ فرشاد چنگایی


ضمانت اجرای بی اعتباری نقض اصول دادرسی کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1401

10.30495/jijl.2022.67939.1551

غلامعباس صادقی؛ محمد مهدی ساقیان؛ علی رضا سایبانی


بررسی فقهی و حقوقی آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد در تطبیق با کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.30495/jijl.2022.70171.1603

فرمان صفری؛ محبوبه عبدالهی؛ حسن حیدری


شریعت ضمانت اجرای اخلاق و حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.30495/jijl.2022.68942.1566

مونا احمدلو؛ سید احمد موسوی


واکاوی تفویض و توکیل وکلای اجتماعی از منظر فقه و حقوق اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.30495/jijl.2022.68635.1565

سیده حمیده صفویان؛ محمد رضا کاظمی گلوردی؛ محمدعلی سعیدی


رویکرد علمای حقوق و آرای قضایی ایران در خصوص نظریه عدم پیش بینی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.30495/jijl.2022.69076.1570

عبدالرزاق موسی نتاج؛ سید حسین صفایی؛ اصغر عربیان؛ نجادعلی الماسی؛ محسن محبی


مطالعه تطبیقی قاچاق کالا در فقه و حقوق اسلامی با حقوق امپراتوری ژاپن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30495/jijl.2022.69134.1574

علی حاجت پور قلعه رودخانی


عملکرد قاضی کشیک و فوریتهای قضایی در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.30495/jijl.2022.69299.1582

فخرالدین کردعلیوند؛ قباد کاظمی؛ مسعود قاسمی


بررسی تمایز اصول کیفری در جرایم علیه امنیت با نگاه به نظام کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1401

10.30495/jijl.2022.65424.1512

سیدروح اله عقیق؛ کریم صالحی؛ عارف برخورداری


بررسی فقهی و حقوقی حق وجوبی انتخابات و آسیب شناسی آن در نظام سیاسی اسلام و ایران با تاکید بر جرائم انتخاباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.30495/jijl.2022.69704.1590

مصطفی ملکی؛ سیدمحمّدرضا موسوی فرد؛ حمیدرضا نوروزیان


مبانی و اثر شهرت (قول مشهور ) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.30495/jijl.2022.69585.1588

مریم شعبانی پور؛ محمدعلی اعلائی فرد؛ هرمز اسدی کوه باد


کشف حقیقت نهفته در حدود ؛هماهنگی با سیاست جنایی بین الملل و ظرفیت های فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

10.30495/jijl.2022.69608.1589

علی واعظ طبسی؛ الهه کراچیان؛ عباس شیخ الاسلامی


بررسی فقهی حقوقی آینده پژوهی تعهد پزشک در نفی اعانه ی به ظالم و تعهد بیمار در نفی اعانه ی بر اثم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.30495/jijl.2022.69333.1586

سید محمد رضا پیرمرادیان؛ احمد باقری؛ محمد کاظم رحمان ستایش


بررسی شرایط انعقاد ازدواج های فاقد تعهد کامل در حقوق فرانسه با تطبیق با حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

10.30495/jijl.2022.69716.1600

فخرالدین جامعی فرد؛ محمد صادقی؛ سید مهدی میرداداشی


نگاهی فقهی حقوقی به قراردادهای مهندسی، تأمین و ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.30495/jijl.2022.70033.1601

یاشار طاهری؛ سید حکمت اله عسکری؛ سید باسم موالی زاده


تعهدات و مسئولیتهای تولیدکنندگان و واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا در فقه و حقوق ایران و اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.30495/jijl.2022.70194.1602

علی احمدیان؛ سید مهدی میرداداشی؛ ابراهیم دلشاد معارف


ادله و مبانی فقهی الزامات و استقلال وکالت دادگستری از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.30495/jijl.2022.69834.1592

سیدعلی میرلوحی؛ طاهر حبیب زاده


عدالت و برابری آموزشی با تاکید بر فقه اسلامی( مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.30495/jijl.2022.61054.1447

یارمحمد حسین بر؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی


واکاوی روش های اثرپذیری حافظ از اعلام قرآنی در خلق آرایه های بدیعی با نگاهی به روایات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

10.30495/jijl.2022.70119.1599

علیرضا اسفنده؛ یدالله ملکی؛ محمدرضا سنگری


دلایل اثبات کننده ولایت مادر در فقه و حقوق با نگاهی به فرضیه اولویت عشق مادری در حقوق آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.30495/jijl.2022.70360.1611

حسن فلاح؛ سید جواد سید علیزاده گنجی؛ بهنام قنبرپور


امکان سنجی پرداخت دیون متوفی معسر از بیت المال (با تاکید بر ادای مهر زوجه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.30495/jijl.2022.68513.1558

بهنام قنبرپور


مبانی جرم‌انگاری اخلال‌گری بازار ارز از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.30495/jijl.2022.70356.1615

مرجان ابراهیمی؛ محمود قیوم زاده؛ مهدی فلاح


بررسی کاربرد ابزارهای زبان‌شناسی حقوقی در تشخیص شهادت راست و تأثیر آن در بهبود شهادت قضایی با استفاده از الگوی نظری هایلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.30495/jijl.2022.70358.1614

زهره بهرامی؛ داود مدنی؛ محمود قیوم زاده


جبران ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.30495/jijl.2022.70388.1612

جابر رضائی جنید؛ بهنام قنبرپور؛ محمد عالم زاده


نقش مسؤلیت مدنی در دفاع مشروع با رویکردی بر نظام های حقوقی ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.30495/jijl.2022.70697.1630

ایرج افشاری اسفیدواجانی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ وحید قاسمی عهد


بررسی توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروند محوری در دادرسی هایِ دادگاه های انقلاب و ویژۀ روحانیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.30495/jijl.2022.70796.1644

حامد مهتابی؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


جایگاه مجلس و نمایندگی آن از منظر علما و فقهاء عصر مشروطه؛ نگاهی فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.30495/jijl.2022.70735.1634

محمد متین فراهانی؛ احمدرضا بهنیافر؛ علی پورقصاب امیری


بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال بزهکار با توجه به فقه شیعه و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.30495/jijl.2022.70836.1646

علی تأمینی لیچائی


مسئولیت راهن نسبت به خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی؛ باتوجه‌به نظریه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.30495/jijl.2022.70910.1653

یاسر عرب نژاد؛ کتایون کیاسروش


تأملی بر مبانی فقهی و حقوقی سیاسی بودن جرم و مصادیق آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

10.30495/jijl.2022.70741.1635

ابراهیم علی عسگری؛ منصور منصوری؛ آرزو یارمحمد توسکی؛ عبدالوحید زاهدی


بررسی چالش‌های سیاستگذاری زیست محیطی استان قم با تمرکز بر بحران آب؛ نگاهی به ابعاد حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

10.30495/jijl.2022.70882.1652

سید مصطفی شکرالهی؛ محمدحسن الهی منش؛ محمد ترابی


ضوابط و معیارهای فقهی تشخیص مصادیق گمراهی رسانه‌ها دراسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.30495/jijl.2022.65069.1508

مجید صفری؛ سید محمد صادق موسوی؛ سید ابوالقاسم نقیبی