بررسی مبانی فقهی حوادث رانندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه فقه و حقوق اسلامی، شیراز، ایران

2 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، رشته‌ی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار دانشگاه اصفهان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

گسترش جوامع انسانی، پیشرفت و توسعه روزافزون نرم­افزارها، عدم رعایت قوانین و استفاده­ی غیر اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر، در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامی با استناد به منابع کتاب، سنت، دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی، بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش عنایت و توجه شریعت و فقه اسلامی به این حوادث به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی به خوبی معلوم و تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Jurisprudential Fundamentals of Traffic Accidents

نویسندگان [English]

  • Daryoush Bekhradian 1
  • Raziye Attar 2
  • Ehsan Aliakbari 3
چکیده [English]

The progress of human societies and development of software and not regarding laws and incorrect use of the equipment is causing traffic accidents now a day.
  Due to increased accidents causing damage to life and property, in this research, citing legal position of the Quran, Sunnah, the intellect and the legal rules of the accidents caused by non-compliance with driving rules. Finally in this paper the view point of the law and jurisprudence surrounding the accident is well represented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accidents
  • Car Accidents
  • Abeyance of Law
  • wisdom