عدم مسئولیت بدهکار نادار در اثبات اعسار (در بدهی غیر مسبوق به مال)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأ
بدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از موارد
نقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال بر
عهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ثابت کند که این وظیفه بر عهده ی مدیون
معسر نیست و به همین دلیل با استناد به این دلایل، واضعین قانون سزاوار است در اصلاحات بعدی
سابقه دین را در حمل بار اثبات بر طرفین دعوا ملحوظ نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در این
نوشته به آن پرداخته شده قبول مسئولیت مالی و تأثیر آن در اعسار و ایسار مدیون است که نتیجه
ی حاصل شده این است که پذیرش مسئولیت مالی بدون اینکه در قبال آن مالی دریافت شده باشد
دلیل بر مؤسر بودن بدهکار نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non Responsibility to Prove the Poor Debtor Insolvency (Preceded by a non-financial liabilities)

نویسندگان [English]

  • Salman Ahmadi 1
  • Alireza Amini 2
چکیده [English]

One of the largest number court cases, related to financial liabilities in the courts. “The law of the executing financial sentencing” performance way, the responsibility of insolvency proof is related to the debtor and he sees no difference between the sources of debt. According to this article, ignoring the history of the debt owed is the defectness cases of this law. So with this question that who is responsible for the burden of insolvency proof in debts of non acquainted to the financial? It Tryiedto prove with legal reasons that the insolvent debtor is not responsible. And therefore, according to these reasons, the law departments should consider the history of religion in the burden of proof on the parties included. Another issue that was addressed in this paper is the acceptance of financial responsibility and its affect on rich or poor debtor.
The result is that the acceptance of financial responsibility without receiving any financial is not the reason for being rich of the debtor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insolvency
  • Wealthy
  • debtor
  • creditor
  • Conviction