استحقاق مالی زوجه در مسأله مرگ زوج قبل از دخول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

به اجماع فقیهان امامیه هرگاه در عقد نکاح دائم مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از
آمیزش به موجب طلاق منحل شود. زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. حال اگر جدایی میان زوجین
به سبب فوت زوج باشد حکم مسئله چیست؟ 1- آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ 2- یا
اینکه مانند طلاق قبل از دخول، زوجه صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟
را مستند به دلیل خاص « طلاق قبل از دخول » مشهور امامیه گزینه نخست را برگزیده؛ قول به تنصیف مهر در
محتاج به مؤونه یی می دانند که ادله را یارای تامین ،« فوت زوج قبل از دخول » دانسته و سرایت آن را به فرض
آن نیست. در نتیجه، در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی گزینه دوم
را به شواذی از فقیهان منسوب دانست هاند.
نگارندگان مقاله با بازخوانی و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع، قول نادر را مستند به ادله یافته آن را با
ضوابط اجتهاد مناسبتر دیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Financial Entitlement of the Widow in a case of her Spouse՚s Death before Consummation

نویسندگان [English]

  • Aman Alimoradi 1
  • Mohamad Mohseni Dehkalani 2
چکیده [English]

According to ImÁmiyya consensus, if a marriage portion set for the wife
in a marriage contract and it leads to a separation due to the divorces of
the spouses before penetration and intercourse, the ex-wife is entitled to
half of the prescribed marriage portion. Supposing the separation is
because of the death of the husband, what will happen to the marriage
portion? Is the ex-wife entitled to the whole marriage portion determined
in the lifetime of the husband? Or as in the previous case (divorce prior to
penetration) the ex-wife is merely entitled to half of the marriage portion?
Majority of ImÁmiyya jurisprudents have adopted the first view holding
that dividing the marriage portion in two halves prior to penetration is a
view supported by specific proofs. Extending the same rule to the
circumstances of the death prior to penetration requires further proofs.
Therefore, under such circumstances, the ex-wife is entitled to the whole
marriage portion. In contrast, detailed jurisprudential books have
attributed the second view to few jurisprudents including fayd kāshānī.
Rereading the issue, authors of the present article have found the second
view supported by certain proofs seeing it more adaptable with the rules
of jurisprudential deduction (ijtihād) after making a comparison between
this view and the dominant one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce prior to intercourse
  • death prior to intercourse
  • dividing marriage portion in two halves
  • dominant view
  • rare opinion