رابطه ی بلوغ با مسئولیت کیفری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته فقه و حقوق اسلامی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استاد گروه حقوق اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیر
است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروط
مسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و
15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالت
به مناقشه کشیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Maturity and Criminal Responsibility

نویسندگان [English]

  • Maryam Hosseini Ahagh 1
  • Hossein Mehrparvar 2
1 دانش آموخته دکتری رشته فقه و حقوق اسلامی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
2 استاد گروه حقوق اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده [English]

According to the Islam law, after the age of discernment, the
implement of the corrigible and correctional imaginations becomes
possible. According to famous view of Emami jurisprudences, girls
from 9 years old and boys from 15years old and with 6 years
difference enter in to criminal responsibility and they are considered
as mature persons (adolescents). In this article, this view is going to
be compared with the customary law and the origin of justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Responsibility
  • maturity
  • rational development
  • Capacity
  • Responsibility