کلیدواژه‌ها = بنای عقلا
تعداد مقالات: 2
1. حکم فقهی قیمت‌گذاری در بازار اسلامی

دوره 10، 2(20پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-89

محمدصادق فاضل؛ حسن خدابخشی؛ اصغر عربیان


2. جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان 1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-127

زهره نیک فرجام