کلیدواژه‌ها = خسارت معنوی
تعداد مقالات: 2
1. جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان 1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-127

زهره نیک فرجام


2. قاعدهی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-24

سید ابوالقاسم نقیبی