کلیدواژه‌ها = اطمینان
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی شرط اعتبارِ کارشناسی پزشکی در اثبات دیه‌ی منفعت عضو، از منظر فقه امامیه

دوره 10، 2(20پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-42

محمد حکیم؛ حبیب اله طاهری