نویسنده = بهزاد آهنگری
تعداد مقالات: 1
1. تحولات و نوآوری‌های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد مهریه

دوره 9، 2 (18پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 57-69

محمدرضا عباسی فرد؛ بهزاد آهنگری؛ حسن پاشازاده؛ هادی بهزادی