نویسنده = سید محمدرضا آیتی
تعداد مقالات: 2
1. ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی فایده‌گرا

دوره 11، 2(22پاییز و زمستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-152

سیدحسین علیزاده طباطبایی؛ رحیم نوبهار؛ سید محمدرضا آیتی


2. سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن

دوره 9، 2 (18پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 121-144

محمد فتح اله زاده؛ سید محمدرضا آیتی