نویسنده = احسان قباد
تعداد مقالات: 2
1. اعتبار سنجی مشروعیّت «تتبّع رُخَص شرعی» با تحلیل مسأله‌ی تبعیض در تقلید

دوره 12، 1(23 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-190

احسان قباد


2. بررسی فقهی انتشار مطبوعات ضالّه

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان 1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-66

احسان قباد